EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Bielsko-Biała: Spór zbiorowy w ZOZie

17 kwietnia 2007 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Bielsku-Białej odbyło się zebranie założycielskie Zakładowej Komisji OZZ Inicjatywa Pracownicza. W większości szpitali w regionie, działające w nich związki zawodowe mają charakter branżowy (pielęgniarskie, lekarskie). W naszym zakładzie żadna z grup zawodowych nie jest na tyle liczna by budować branżową organizację, dlatego też powstanie „nie branżowego” związku zawodowego jest swego rodzaju wyzwaniem, który wymaga szeroko rozumianej współpracy pracowników o różnych profesjach.

OZZ IP był pierwszym związkiem zawodowym, jaki powstał w istniejącym od 20 lat Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Związek założyli pracownicy Subrejonowego Ośrodka Leczenia Psychiatrycznego (SOLP), który jest integralną część SP ZOZ. W jego skład wchodzi kilka placówek na terenie Bielska-Białej. We wszystkich placówkach zatrudnionych jest około 130 pracowników, z których 30 przystąpiło do IP. Wcześniej wśród załogi krążyły mylne informacje, iż ich zakład jest zbyt mały, aby można było w nim założyć związki zawodowe.

W dniu 10 grudnia odbyło się zebranie Rady Społecznej szpitala, w którym Inicjatywa Pracownicza wzięła udział. Na zebraniu dyrekcja poinformowała o proponowanym przez NFZ kontrakcie na rok 2008. Oświadczono nam, iż kontrakt nie został podpisany gdyż, mimo powiększenia oddziału zamkniętego o dodatkowe łóżka, proponowane pieniądze przez Fundusz są podobnej wysokości jak w zeszłym roku bez uwzględnienia “nowych” łóżek. Większość osób biorących udział w zebraniu była przeciwko podpisaniu kontraktu w tej formie.

17 grudnia odbyło się kolejne zebranie dyrektora z kierownictwem, związkami zawodowymi i Radą Pracowniczą. Na tym zebraniu poinformowano nas, iż NFZ proponuje zwiększenie kontraktu o dodatkowe łóżka (jednak tylko na 4 miesiące). Dyrekcja w związku z tą sytuacją zapytała o opinię w tej kwestii osoby uczestniczce w zebraniu. Zdanie części kierownictwa, Inicjatywy Pracowniczej i Rady Pracowniczej było nadal niezmienne. Podpisanie kontraktu w takiej formie jest niemożliwe. Nie zmienia się finansowa sytuacja szpitala, przy proporcjonalnie takim samym dofinansowaniu jak w roku 2007 r. Do tego dochodzą dodatkowe koszta działalności szpitala. Związane są one ze wzrostem opłat tzw. mediów, zadłużeniu szpitala, koniecznych natychmiastowych remontów poszczególnych budynków itd. Obecnie podpisany kontrakt jest tylko aneksem ważnym na 4 miesiące, czyli od 1 maja sytuacja finansowa prawdopodobnie będzie jeszcze gorsza. Jako IP zaznaczyliśmy również, że żądamy uwzględnienia wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników SP ZOZu.

Podpisując takie zaniżone kontrakty NFZ zawsze będzie mógł w przyszłości argumentować, że jeśli szpital funkcjonuje za takie pieniądze, to po co mu więcej. A wszystkie braki finansowe związane z kosztami działalności szpitala, próbuje się łatać kosztem pracowników. Dlatego Inicjatywa Pracownicza przedstawiła dyrekcji następujące żądania (wchodząc w spór zbiorowy):
1. 400 zł netto podwyżki dla wszystkich pracowników SP ZOZ począwszy od 1 stycznia 2008
2. Podziału Funduszy Socjalnego jak poniżej:
- 90% Fundusz – „wczasy pod gruszą”
- 10% zapomogi (tylko w związku z wypadkami losowymi)

Inicjatywa Pracownicza działa przy SP ZOZ od wiosny 2007 roku i jak do tej pory pracodawca nie konsultował ze związkami Regulaminu Świadczeń Socjalnych, choć spoczywa na nim taki ustawowy obowiązek. Zgodnie z proponowanym przez Inicjatywę Pracowniczą Regulaminem FŚS, każdy z pracowników otrzymał by roczne dofinansowanie „wczasów pod gruszą” w wysokości około 900zł. Pozostałe 10% środków przeznaczone by było na zapomogi wynikające z sytuacji nieprzewidzianych i szczególnych, np. nieszczęśliwe wypadki. Obecnie zażądaliśmy od dyrekcji szczegółowego rozliczenia pieniędzy, którymi zarządza w ramach FŚS, za rok 2006 i 2007.

17 grudnia, zaraz po zebraniu Dyrekcji z Kierownictwem, Radą Pracowniczą i związkami zawodowymi zorganizowaliśmy (Rada Pracownicza + OZZ IP) robocze zebranie z załogą. Drugie podobne zebranie, z resztą pracowników, odbyło się 18 grudnia rano. Przyczyną zwołania załogi było domaganie się przez dyrekcje przedstawienia przez związek zawodowy i Radę Pracowniczą stanowiska w sprawie ewentualnego podpisania kontraktu z NFZ. Wszystkich zebranych pracowników poprosiliśmy o zagłosowanie na jedną z trzech opcji (stanowisk) dotyczących proponowanego kontraktu z NFZ: (1) Jestem za podpisaniem kontraktu z NFZ; (2) Jestem przeciwny podpisaniu kontraktu z NFZ; (3) Zgadzam się z decyzją jaką podejmie dyrekcja. 70% pracowników odpowiedziało się przeciwko podpisaniu kontraktu z NFZ. 30% pracowników zgładziło się z wariantem 3, czyli z decyzją jaką podjęła dyrekcja. Nikt z pracowników nie był za tym, aby podpisać kontrakt z NFZ w proponowanym kształcie. Kilka dni później dowiedzieliśmy się, że kontrakt z NFZ, został podpisany. Oficjalnie o tym fakcie załoga nie została poinformowana przez dyrekcje.

3 stycznia 2008 roku dowiedzieliśmy się, że dyrektor SP ZOZ podał się do dymisji. Równocześnie poinformowano nas, że 7 stycznia odbędzie się zebranie Starosty Bielskiego z załogą SP ZOZu. Starosta Bielski niestety nie miał nic konkretnego do zaoferowania pracownikom. Oświadczył, że nie przyjmuje dymisji dyrektora. Spotkanie bardziej przypominało wyborczą agitkę niż dialog z ludźmi. Dowiedzieliśmy się od niego, że „nic nie ma dla nas do zaoferowania, ale nas lubi”, zajęło mu to prawie godzinę. Zaraz na początku zebrania dyrektor SP ZOZu wyprosił dziennikarza, który przybył na to spotkanie. W mediach przedstawiono sytuacje SP ZOZu jako „załagodzoną przez starostwo”, co naszym zdaniem jest jawnym okłamaniem opinii publicznej. Spotkanie to nie wpłynęło na pracę Inicjatywy Pracowniczej w związku ze sporem zbiorowym.

W następnych dniach otrzymaliśmy kolejne pisma w których pracodawca odmówił spełnienia żądań, równocześnie chcąc spotkać się ze związkowcami, wierząc, że odstąpimy od postulatów... 24 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie KZ OZZ IP z Dyrektorem w ramach sporu zbiorowego. Niestety nie udało się dojść do porozumienia. Został sporządzony protokół rozbieżności i ustalono, że kolejne rozmowy odbywać się będą w obecności mediatora. Ponadto dyrektor zadeklarował, że w przeciągu tygodnia IP otrzyma rozliczenia ZFŚS za rok 2006. Związek skierował bowiem do dyrekcji pismo z prośbą rozliczenia tegoż Funduszu za lata 2006 – 2007. Jak do tej pory otrzymaliśmy rozliczenie tylko za rok 2007.

Andrzej Kliś

 

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.